Network Menu

Brexit och svensk-irländska relationer, SWEA Professional Ireland

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 2018-05-17
Tid: 18:30 – 20:00


SWEA Professional Ireland välkomnar er till Sveriges konsulat i Dublin för en intressant kväll med Sveriges ambassadör Anna Brandt. Vi får höra henne tala om Brexit och hur det kan komma att påverka svensk-irländska relationer och svenska företag på Irland. Det blir en öppen diskussion och vi får alla dela med oss av våra kunskaper och tankar om ämnet.

Anmäl dig till anmalan(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org