Network Menu

Kommittéer

SWEA Irlands kommittéer 2017

Valberedningen

Lisa Groarke (sammankallande)
Elin Karlsson
Anna Dahlgren

Programkommittén

Maria Pettersson (sammankallande)
Carola Carlström
Carolin Healy
program(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org

Kulturkommittén

Regina Harkin (sammankallande)
Lena Ström
Jennie Karlsson

Stipendiekommittén

Christina Albertini (sammankallande)
Carola Carlström
Anna Tholse
Eva Granat

Julbasarskommittén

Linnea Höglund O’Brien (sammankallande)
Maria Pettersson
Carola Carlström
Frida O´Neill

Redaktionskommittén

Anna Dahlgren (sammankallande)
Linnea Höglund O’Brien

Webbredaktörer

Sara Ulfhielm
Linnea Höglund O’Brien