Network Menu

Medlemsansökan

Ansökan om medlemskap i SWEA Irland

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering

 

Tillbaka till Medlemsinformation.