Network Menu

Resestipendium

SWEA Irland har ett resebidrag som SWEA Irlands medlemmar kan söka i samband med region- och världsmöten. Syftet med detta är att öka kunskapen om och få erfarenhet av SWEAs arbete på internationell nivå.

Se riktlinjerna för resebidraget.

Vi tar inte emot ansökningar vid den här tidpunkten.