Network Menu

Stipendium

Stipendium för vistelse i Sverige

Swedish Women’s Educational Association (SWEA) Irland har avsatt medel som kan sökas till stöd för en specificerad vistelse i Sverige i syfte att studera svenska språket eller kultur med anknytning till Sverige. Beslut om utdelande av ett eller flera stipendier, på sammanlagt högst €2000, fattas av SWEA Irlands styrelse senast i januari 2017 och kan inte överklagas.

Behörig att söka är svenska och irländska medborgare som fyllt 18 år och som studerar, eller nyligen studerat svenska språket eller kultur med anknytning till Sverige vid utbildningsanstalt i Irland.

Sista ansökningsdag är den 11 december 2016.

Ansökningsblanketter

English version

SWEA Internationals stipendier samt ÅSK (Årets Svenska Kvinna)