Network Menu

Styrelsen

SWEA Irlands styrelse 2017

Ordförande

Linda Sahlin McConnell

Vice Ordförande

Henriette Elfwendahl

Sekreterare

Ulrika Forsman

Kassör

Marie Hallén Cody

Medlemsansvarig

Carolin Sahlin Walsh

Ledamöter

Anna Dahlgren
Carolin Healy
Eva Granat
Jennie Karlsson
Linnéa Höglund O’Brien
Sara Reby
Sara Ulfhielm

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org