Network Menu

SWEA professional Ireland

Hej Sweor,
Nu är det dag att träffas i SWEA professional Ireland!
SWEA Professional Ireland är ett nätverk för Sweor bosatta på Irland, där vi kan diskutera karriärfrågor och annan professionell verksamhet. Vi kan dela med oss av erfarenheter och nätverka.
Vi träffas torsdag den 29:e september, på svenska konsulatet, 12 Fitzwilliam Place, klockan 18:30 för en introduktion och en öppen diskussion om vad vi vill få ut av SWEA Professional Ireland.

Anmäl dig till anmalan(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org. senast måndag 26:e september.

Välkommen!