Network Menu

Välkommen till SWEA Irland

SWEA är ett fantastiskt globalt nätverk för svenska och svensktalande kvinnor som bor utomlands eller har återvänt till Sverige efter en tid utomlands. Med drygt 7000 medlemmar i 74 avdelningar över hela världen är SWEA den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige. SWEAs syfte är att värna om det svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen.

SWEA Irland har funnits sedan 1992.

Vi hoppas att vår hemsida kan ge lite nyttig information till både dig som är bosatt här sedan länge och dig som nyligen flyttat hit!

På vår Facebook-sida kan du också se vad hittar på här på den gröna ön.

Vi har olika kontaktpersoner, se Kontakt-sidan, för olika aspekter av vår verksamhet, hittar du inte det du söker här på hemsidan är du välkommen att kontakta mig på irland(Byt ut den här parantesen till @)swea.org.

Varma hälsningar
Linda Sahlin McConnell
Ordförande, SWEA Irland