Network Menu

Entreprenörserbjudande

SWEA Irland Entreprenörserbjudande för medlemmar

Det finns många svenska, kvinnliga entreprenörer på Irland. Är du en av dessa har du som medlem i SWEA Irland möjlighet att marknadsföra ditt företag gratis via SWEA Irlands hemsida och Facebooksida, samt tillgång till rabatterad annons i vår medlemstidning.

Vad du får:

-Två annonser per år på hemsidan, som kan ligga ute i en månad.
-Samtidigt delas annonsen som post på vår Facebooksida med närmare 600 följare.
-50% rabatt på annons i vår medlemstidning SWEAposten.
-Du har även möjlighet att sälja dina produkter på vår årliga julmarknad.

Kontakta Sara på sponsor(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org för mer information.