Network Menu

Konsulatet informerar – val 2018

Följande dagar hålls det öppet för röstning på konsulatet 

Lördag 25 augusti : 14:00 – 17:00

Tisdag 28 augusti: 18:00 – 20:00

Du måste då ha med en ID-handling samt röstkort (om du fått det).

 

Övrig information vad gäller röstning

Juli – Om du är folkbokförd i utlandet och är med i röstlängden skickar Valmyndigheten ut material för brevröstning under juli månad tillsammans med ett utlandsröstkort till din adress i Skatteverkets folkbokföringsregister.

27 juli – Du som väljer att brevrösta kan skicka rösten med post från utlandet tidigast 45 dagar innan valdagen. OBS! Brevrösten får ej skickas inom Sverige om du är folkbokförd utomlands. Är du tillfälligt utomlands går det bra att rösta på ambassad/konsulat.

3 augusti – Senaste dag för anmälan till röstlängden. Skatteverket behöver få din anmälan senast den 3 augusti 2018 för att den ska hinna registreras innan riksdagsvalet. Du behåller automatiskt din rösträtt i tio år efter att du har flyttat utomlands. Därefter måste du själv anmäla dig till röstlängden vart tionde år. Det gör du genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842)