Network Menu

Södertäljetjejer styr SWEA Irland

Sara Ulfhielm Higgins och Linnea O’Brien växte båda upp i Södertälje, men träffades för första gången i Dublin på fika som SWEA Irland ordnade.

– SWEA är en otrolig tillgång för familjer då både vuxna och barn får kompisar att prata svenska med, berättar Sara. Det blir lättare att hålla språket vid liv och känna kontakten med Sverige.

Både Linnea och Sara har bott utomlands länge och båda är gifta med irländska män. Det var först när de fick barn som de kände behovet av att återknyta kontakten med svenska språket och svenska traditioner.

Unga irländare med svenska rötter får chans att träna hemspråk och svenska traditioner, exempelvis fika.

Linnea har arbetat som kock och restaurangkonditor i Dublin och 2014 var hon med i Dessertmästarna. Innan Sara kom till Irland arbetade hon många år i Bryssel. Men det var alltså över en kopp svenskt kaffe som de träffades i Dublin.

Nu sitter de båda i styrelsen för SWEA Irland, Linnea som ledamot och Sara som vice ordförande. De har bland annat varit ansvariga för prestigefulla projekt som SWEA Irlands 25-årsjubileum och den årliga svenska julmarknaden som omsätter i storleksordningen 7.000 euro och är föreningens största inkomstkälla. Överskottet går till donationer och stipendier till förmån för svensk kultur.

Sara och Linnea från Södertälje var med när SWEA Irland ställde upp i Womens Mini Marathon

– Det bästa med SWEA Irland är det breda utbudet av aktiviteter, konstaterar Linnea.

Förutom traditionella programpunkter som midsommarfirande, kräftskiva och Lucia finns också SWEA Professional, ett nätverk för yrkesarbetande Sweor. De arrangerade nyligen ett event med Sveriges ambassadör till Irland där man diskuterade hur Brexit kan komma att påverka svensk-irländska relationer.

SWEA är ett internationellt nätverk som finns till stöd för svensktalande kvinnor som flyttar till nya länder. Det finns också lokala föreningar i Sverige för hemvändare. Man kan stöta på oväntade utmaningar när man flyttar hem till Sverige och även då kan SWEA spela en viktig roll.

SWEA är ett globalt nätverk för svenska och svensktalande kvinnor som bor – eller har bott – utomlands. Med drygt 7000 medlemmar i ett 70-tal avdelningar över hela världen är SWEA den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige. Varje år delar SWEA International ut stipendier och donationer för cirka 2 miljoner kronor.

Presskontakt: Helen Rennie-Smith, 0708381133 media(Byt ut den här parantesen till @)swea.org

SWEA Internationals ordförande: Christina Hallmert president(Byt ut den här parantesen till @)swea.org