Network Menu

Aktiv inom SWEA

SWEA har tusentals medlemmar världen över och varje medlem har sin egen historia och relation till SWEA.

Vad innebär det att vara aktiv inom SWEA? Vissa medlemmar väljer att gå på några aktiviteter per år – andra lägger många timmar varje vecka på ideellt arbete för SWEA, både lokalt inom SWEA Irland, regionalt och globalt.

Tidigare erfarenhet

För vissa poster och uppdrag krävs erfarenhet men generellt gäller att intresse, vilja och engagemang är den vikigaste delen. Det spelar ingen roll om du är ny i SWEA, har varit medlem eller aktiv tidigare eller redan är aktiv – vi vill gärna höra ifrån dig.

Styrelsearbete

Att vara ledamot i styrelsen ger en bra inblick i organisationen och SWEAs arbete och ger också möjlighet att driva och påverka utvecklingen av SWEA. Arbetet är helt ideellt och oavlönat men lönen blir istället erfarenheten av att jobba i en stor internationell organisation och ett fantastiskt kontaktnät. Och mycket mer.

Andra sätt att engagera sig

Utöver traditionella styrelseposter som ordförande, kassör och sekreterare har vi inom SWEA Irland flera grupper och kommittéer som det finns möjlighet att vara aktiv inom. De olika uppdragen innebär en mängd olika arbetsuppgifter – allt ifrån att du kan få arrangera små och stora event, fördjupa dina kunskaper inom projektledning, lära dig använda wordpress och skriva texter – till att göra en budget, utveckla dina PR-talanger, redigera tidning och många andra spännande utmaningar. Kanske siktar du så småningom på att bli ordförande?

Världsvid vänskap – lokalt stöd

Att vara aktiv inom SWEA är en fantastisk möjlighet att utvecklas, få värdefull erfarenhet inom många olika områden och utöka ditt kontaktnät.

Är du intresserad av internationella uppdrag annonseras de på SWEA Internationals sida för lediga uppdrag.

Är du intresserad av att sitta i styrelsen för SWEA Irland, hjälpa till i någon kommitté eller ingå i en intressegrupp? Skulle du vilja engagera dig mer men vet inte riktigt hur? Hör av dig så berättar vi mer, tar en (möjligen virtuell) fika eller ber någon i gruppen kontakta dig.

Kontakta oss gärna på någon av följande mailadresser:

Ordförande – Sara Reby: kontakt(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org
Medlemsansvarig – Eva Larsson: medlem(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org
Styrelsen: styrelsen(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org

Alla våra mailadresser finns på kontaktsidan

Varmt välkommen!

Nedan hittar du kort information om styrelseposter, kommittéer och grupper. Det är inte en heltäckande beskrivning utan några exempel på arbetsuppgifter som kan ingå i de olika rollerna. Hör av dig om du är nyfiken och vill veta mer!
.

Ordförande – är avdelningens representant och leder avdelningens verksamhet. Ordföranden leder styrelsemöten, är ledamot i regionstyrelsen och deltar i SWEAs världsmöten. Bland mycket annat.
Sekreterare – Som sekreterare är det bra att ha lite ordningssinne och känsla för språk. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att föra protokoll vid styrelsemöten, skicka ut kallelse och dagordning samt distribuera protokoll.

Kassör – för denna roll behöver man givetvis gilla siffror och vara noggrann – ekonomin måste skötas enligt lagar och föreskrifter. Några av kassörens uppgifter är att göra in- och utbetalningar, upprätta resultat- och balansräkning, göra ett bokslut och upprätta en budget.
Medlemsansvarig – får gärna vara utåtriktad eftersom en viktig del i arbetet är att ta kontakt med nya medlemmar. Medlemsansvarig ansvarar dessutom för att utveckla strategier för att rekrytera nya medlemmar och uppdaterar medlemsregister samt ordnar med utskick till medlemmarna

Programgruppen – planerar och genomför aktiviteter. Allt från kanelbullens dag, vinprovning, ridutflykter och symöten – till träning, vandringar, midsommarfirande och kräftskiva. Här gäller det att vara kreativ och lite påhittig, tycka om att arrangera event och gärna ha en gnutta nytänkande.
Julmarknadskommittén – arrangerar SWEA Irlands årliga julmarknad. Planering och förberedelser pågår i princip året runt – kontakt med leverantörer, beställning av varor, arbetsledning, logistik och marknadsföring är några men långt ifrån alla av arbetsmomenten

Kommunikationsgruppen – arbetar tillsammans för att planera och samordna extern och intern kommunikation inom SWEA Irland. Det innebär att gruppen arbetar brett, med bland annat både PR, sponsorer, sociala medier, marknadsföring och hemsida.
Stipendiekommittén – utlyser och hanterar SWEA Irlands stipendium inom språk och kultur med anknytning till Sverige. Arbetet innebär bland annat att ansvara för utlysning, administrera ansökningar och hålla i kontakten med stipendiater

SWEA Professional Ireland – är en intressegrupp med fokus på karriärfrågor och yrkesliv. Läs mer på SWEA Professional Ireland. Arbetsuppgifter inom gruppen kan t ex vara att planera och arrangera föreläsningar, after-work och andra träffar med fokus på arbetslivet.