Network Menu

Att rösta

Utlandssvenskar har rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet.

Till gruppen utlandssvenskar räknas de som har utvandrat men någon gång har varit folkbokförda i Sverige.

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, dvs skicka sin röst med posten. Du kan inte rösta på valdagen från utlandet, men du kan förtidsrösta på många ambassader och konsulat.

Viktigt att tänka på är att du måste anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att stå kvar i den.

När du flyttat utomlands står du automatiskt kvar i röstlängden i tio år. Det gäller dig som är svensk medborgare. När du anmäler till Skatteverket att du har en ny adress utomlands står du kvar i röstlängden ytterligare tio år från och med den dag Skatteverket registrerar den nya adressen.

Anmälan till röstlängden görs via Skatteverket. Nedan finns länk till blanketten för anmälan samt Skatteverkets information om att rösta i svenska val när du flyttat utomlands.

På val.se finns information om hur det går till att rösta från utlandet.