Network Menu

SWEA Irland – Årsmöte online

Datum/Tid
Datum: 2021-02-12
Tid: 19:00


Välkomna till SWEA Irlands årsmöte 2021!

I år ses vi online – detaljer och dokument skickas ut via mail till alla medlemmar

Anmälan senast måndag 8:e februari 2021 till anmalan@sweairland.org

Kom ihåg att du måste betalat medlemsavgiften för att ha rösträtt på årsmötet.

Varmt välkomna!

Hälsningar Styrelsen