Network Menu

Flytta utomlands – folkbokföring

Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla det till Skatteverket.

Det gäller även om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer. Du registreras då som utflyttad från Sverige i folkbokföringen.

Ditt svenska medborgarskap påverkas inte av att du flyttar utomlands och du behåller ditt svenska personnummer.

På Skatteverkets hemsida hittar du mer information om att flytta och bo utomlands, t ex