Network Menu

Kommittéer och ansvarsområden

SWEA Irland 2020

Program

Elin Söderström (sammankallande)
Eva Larsson
Johanna Mattsson
Sara Olsson
Maria Pettersson

SWEA Professional

Linda Sahlin (sammankallande)
Eva Larsson

Kommunikation

Eva Granat (sammankallande, webbredaktör)
Fredrika Otterström (sponsor/PR, redaktion)
Sara Reby
Linda Sahlin McConnell (sociala medier)
Elin Söderström

Julmarknad

Linnea Höglund O’Brien (sammankallande)
Carola Carlström
Jenny Hagström
Monika Lauder
Josefina Ritzén
Elin Söderström
Frida O´Neill
Maria Pettersson

Stipendium

Johanna Mattsson (sammankallande)

Valberedning

Eva Granat (sammankallande)
Maria Pettersson
Sara Ulfhielm Higgins

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Alla e-postadresser finns på vår kontaktsida.