Network Menu

Kommittéer och ansvarsområden

SWEA Irland 2022

Program

Maria Pettersson (sammankallande)
Ann-Cathrin Daly
Elin Söderström

SWEA Professional

Karin Älfvåg
Sara Reby
Ronja Wennerström

Valberedning

Anna Vickers (sammankallande)
Monika Lauder
Sara Ulfhielm Higgins

Julmarknad

Monica Lauder (sammankallande)
Carola Carlström
Ulrika Forsman
Jenny Hagström
Frida O’Neill
Maria Pettersson
Josefina Ritzén

Kommunikation

Eva Granat (sammankallande)
Fredrika Otterström
Sara Reby
Joline Sundén Rönnlund
Elin Söderström

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Alla e-postadresser finns på vår kontaktsida.