Network Menu

Kommittéer och ansvarsområden

SWEA Irland 2021

Program

Elin Söderström (sammankallande)
Ann-Cathrin Daly
Maria Pettersson

SWEA Professional

Karin Elfvåg
Sara Reby
Ronja Wennerström

Valberedning

Anna Vickers (sammankallande)
Monika Lauder
Maria Pettersson

Julmarknad

Monica Lauder (sammankallande)
Carola Carlström
Ulrika Forsman
Jenny Hagström
Frida O’Neill
Maria Pettersson
Josefina Ritzén

Kommunikation

Eva Granat (sammankallande)
Fredrika Otterström
Sara Reby
Linda Sahlin McConnell
Elin Söderström

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Alla e-postadresser finns på vår kontaktsida.