Network Menu

Kommittéer

SWEA Irlands kommittéer 2018

Valberedning

Elin Karlsson (sammankallande)
Anna Dahlgren
Carolin Redin Healy

Programkommittén

Maria Pettersson (sammankallande)
Carola Carlström
program(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org

Kulturkommittén

Regina Harkin (sammankallande)
Lena Ström

Stipendiekommittén

Christina Albertini (sammankallande)
Eva Granat

Julmarknadskommittén

Linnea Höglund O’Brien (sammankallande)
Carola Carlström
Frida O´Neill
Maria Pettersson

SWEA Professional

Sara Reby (sammankallande)
Eva Larsson

Redaktionskommittén

Anna Dahlgren (sammankallande)
Therese Greene

Sponsoransvarig

Sara Ulfhielm Higgins

Webbredaktör

Eva Granat