Network Menu

Kontakt

Frågor om medlemskap? Skicka e-post till medlemssekreteraren, medlem(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org.

För information om olika aktiviteter:

Programgruppen – program(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org

Fika – fika(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org

Symöte – syjunta(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org

Lekparksträffar – lekpark(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org

Kontakta SWEAposten för information om vår medlemstidning – sweaposten(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org

Du kan även ta kontakt på kontakt(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org, eller nå vår ordförande Linda Sahlin McConnell på irland(Byt ut den här parantesen till @)swea.org.