Network Menu

Medborgarskap

I den svenska folkbokföringen finns information om vilket medborgarskap du har.

Medborgarskap har betydelse t ex vid äktenskap, vårdnad, adoption, faderskap och namn.

När du flyttar utomlands avregistreras du från folkbokföringen men du förlorar inte ditt svenska medborgarskap och du behåller även ditt svenska personnummer.

Dubbelt medborgarskap

Sverige tillåter dubbelt medborgarskap sedan 2001. Dubbelt medborgarskap innebär att man är medborgare i mer än ett land.

Det finns både för- och nackdelar med dubbelt medborgarskap, läs mer på Migrationsverkets och Regeringskansliets sidor om medborgarskap.

Medborgarskap för svenska barn födda utomlands

Ett barn som är fött utomlands efter 1 april 2015 blir automatiskt svensk medborgare om en av föräldrarna är svensk medborgare. För barn födda utomlands före 1 april 2015 beror medborgarskapet bland annat på föräldrarnas medborgarskap och om de är gifta.

Om ditt barn är fött utomlands men har blivit svensk medborgare vid födseln kan du registrera barnet i Sverige och anmäla namn om du är eller har varit folkbokförd i Sverige. Länk till Skatteverkets blankett finns nedan.

Vill du ansöka om svenskt pass för barnet behöver du först ansöka om samordningsnummer via konsulatet i Dublin.

Behålla svenskt medborgarskap efter 22 års ålder

Barn som är födda och bosatta utomlands kan förlora sitt svenska medborgarskap när de fyller 22 år om de aldrig har bott i Sverige. För att undvika det kan man ansöka om att behålla sitt medborgarskap. Det måste göras efter 18 års ålder men innan 22.

Blankett och mer information finns på Migrationsverkets webbplats