Network Menu

Medlemsansökan

Ansökan om medlemskap i SWEA Irland

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning. SWEA Irland lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering

 

SWEAs sekretesspolicy (länk till SWEA International) – här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras.

Tillbaka till Medlemsinformation.