Network Menu

Pass

Förnya svenskt pass

Ansökan om pass eller nationellt ID-kort kan göras vid polismyndigheter i Sverige och vid de flesta svenska ambassader utomlands. Den passmyndighet som ligger närmast Irland är Sveriges ambassad i London. Konsulatet i Dublin utfärdar inte pass.

Som boende utomlands behöver du styrka ditt svenska medborgarskap när du vill förnya ditt pass. På polisens sida ”Pass och nationellt id-kort” finns mer information och länkar till blanketter att fylla i. Är du utskriven från Sverige före 2001 kan särskilda regler gälla.

Beställa samordningsnummer

Nyfödda barn och personer som aldrig har haft ett svenskt pass, ID-kort eller har varit folkbokförda i Sverige måste ansöka om ett samordningsnummer innan de kan ansöka om svenskt pass eller nationellt ID-kort. Det kan göras på konsulatet i Dublin.

Ansökan om samordningsnummer ska endast göras om man planerar att ansöka om pass inom sex månader. Information om namnanmälan och medborgarskap för svenska barn födda utomlands finns på sidan Medborgarskap

Hämta ut pass

Förnyar du ditt pass i Sverige kan du mot en avgift få det skickat till Irland och hämta ut det på konsulatet i Dublin. Vid ansökan ber du att få passet skickat till konsulatet i Dublin (eller annan utlandsmyndighet, t e x ambassaden i London).

Konsulatet informerar dig när det nya passet är klart och du måste personligen hämta ut det på konsulatet och samtidigt betala avgiften.