Network Menu

Personbevis

Om du behöver ett personbevis att använda utomlands ska du vända dig till Skatteverket.

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om och beställa olika typer av personbevis.

Där hittar du även information om vanliga önskemål från utländska myndigheter, vad som är den svenska motsvarigheten till ”birth certificate” och hur du gör om du behöver ett personbevis med apostillestämpel.

Beställer du personbevis skickas det alltid till din folkbokföringsadress, även i utlandet