Network Menu

Resa med husdjur

Ska du resa med din hund eller katt mellan Sverige och Irland behöver ditt djur bland annat ha ett pass och det måste vara id-märkt.

Var noga med att kontrollera aktuella regler för in- och utförsel både för det land ni reser ifrån och det land ni kommer till. Särskilda regler gäller för själva resan, t ex hur stor en hund får vara för att åka i flygkabinen eller hur ofta djuret ska rastas om man väljer att åka landvägen.

I Sverige är det Jordbruksverket som ansvarar för lagar och regler kring in- och utförsel av djur och på Irland är det DAF, Department of Agriculture, Food and the Marine.

Sverige, Jordbruksverket

Irland, DAF (Department of Agriculture, Food and the Marine)