Network Menu

Styrelsen

SWEA Irlands styrelse 2020

Ordförande

Sara Reby

Vice Ordförande

Anna Vickers

Sekreterare

Fredrika Otterström

Kassör

Sara Corcoran

Medlemsansvarig

Eva Larsson

Ledamöter

Eva Granat
Linnéa Höglund O’Brien
Elin Söderström

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org