Network Menu

Styrelsen

SWEA Irlands styrelse 2022

Ordförande

Sara Reby

Vice Ordförande

Anna Vickers

Sekreterare

Fredrika Otterström

 

Kassör

Sara Corcoran

Medlemsansvarig

Karin Älfvåg

Ledamot

Maria Pettersson

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org