Network Menu

Styrelsen

SWEA Irlands styrelse 2018

Ordförande

Linda Sahlin McConnell

Vice Ordförande

Sara Ulfhielm Higgins

Sekreterare

Ulrika Forsman

Kassör

Marina Berndtsson

Medlemsansvarig

Carolin Sahlin Walsh

Ledamöter

Carolin Redin Healy
Eva Granat
Eva Larsson
Linnéa Höglund O’Brien
Sara Reby

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org