Network Menu

Styrelsen

SWEA Irlands styrelse 2021

Ordförande

Sara Reby

Vice Ordförande

Anna Vickers

Sekreterare

Fredrika Otterström

 

Kassör

Sara Corcoran

Medlemsansvarig

Eva Larsson

Ledamöter

Ann-Cathrin Daly
Elin Söderström

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org