Network Menu

Styrelsen

SWEA Irlands styrelse 2019

Ordförande

Linda Sahlin McConnell

Vice Ordförande

Anna Vickers

Sekreterare

Ulrika Forsman

Kassör

Marina Berndtsson

Medlemsansvarig

Carolin Sahlin Walsh

Ledamöter

Eva Granat
Eva Larsson
Linnéa Höglund O’Brien
Fredrika Otterström
Elin Söderström

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org