Network Menu

SWEAposten

SWEA Irlands tidning SWEAposten utkommer en till två gånger per år, vår och/eller höst. Det är i första hand en digital tidning som hittas genom SWEA Irlands hemsida, men det finns också ett antal tryckta kopior.

Visst vill du vara med och göra vår fina tidning? Kontakta sweaposten(Byt ut den här parantesen till @)sweairland.org så berättar de mer vad just du kan bidra med.