Välkommen till SWEA Irland

SWEA är med sina drygt 7000 medlemmar i mer än 70 avdelningar globalt, ett fantastiskt nätverk för svenska och svensktalande kvinnor som bor utomlands eller har återvänt till Sverige efter en tid utomlands. SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige vars syfte är att värna om det svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen.

Sara tar över ordförandeklubban från tidigare ordförande Linda Sahlin McConnell vid SWEA Irlands årsmöte 2020

På Irland har SWEA funnits sedan 1992.

Jag tog över ordförandeskapet 2020 och jobbar tillsammans med vår styrelse och våra medlemmar för att SWEA Irlands medlemmar ska få ett stort utbyte av föreningen, och även för att vi ska växa och utvecklas som förening. Med vår hemsida vill vi ge information om aktiviteter, hjälpa till att förmedla kontakt och ge nyttig information till både dig som är bosatt här sedan länge och dig som nyligen flyttat hit. Du hittar även information om våra grupper och kommitteer.

Vi finns på Facebook och på Instagram för de som vill följa oss där.

Hittar du inte det du söker här på hemsidan, eller om du har förslag och idéer, är du välkommen att kontakta mig på irland@swea.org.

Varma hälsningar,

Sara Reby
Ordförande, SWEA Irland