Network Menu

Viktig information

Om pass, personbevis, medborgarskap med mera

Förnya sitt svenska pass

Polismyndigheten i Skåne har bekräftat att intyg på svenskt medborgarskap endast krävs från de svenskar som är utskrivna från Sverige innan den 1 juli 2001! (Innan det blev tillåtet med dubbelt medborgarskap.) Vi bad om att få detta bekräftat eftersom olika län verkar ge olika besked!
För dig som är utskriven innan 1 juli 2001: Kontakta INIS (Irish Naturalisation and Immigration Services) i god tid innan du reser till Sverige för blankett där du kan söka intyg på att du inte är irländsk medborgare. Adress: INIS, Citizenship, Dundrum Road, Tipperary Town, Co. Tipperary.
Du kommer att behöva en engelsk version av ditt personbevis som du skickar med blanketten (se nedan). Tänk på att det kan ta upp till ett par veckor innan du får intyget. Anledningen till att denna process är lite omständlig är för att myndigheterna här upplever det som ovanligt att söka intyg att man inte är irländsk medborgare….)

Personbevis du ska använda utomlands

Om du behöver ett personbevis som du ska använda utomlands, t.ex. för att få visum, måste det vara stämplat och underskrivet av en handläggare på Skatteverket. Du kan alltså inte använda beställningstjänsten för att få ett sådant personbevis. I stället kan du ringa eller skicka e-post till Skatteupplysningen eller besöka ett servicekontor.

Källa: skatteverket.se

Svenska konsulatet i Dublin

Honorärkonsul är Paul Keane, Henriette är hans assistent.

Kontakt
Consulate General of Sweden
12 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Tel: +353 (0)1-265 08 88 / Fax: +353 (0)1-678 91 92

dublin.swecons(Byt ut den här parantesen till @)reddycharlton.ie

Öppettider
Vardagar 11:00-13:00. Stängt under julhelgen, från den 23 december till första arbetsdagen efter nyårsdagen, samt långfredag.

Konsulatet kan hjälpa dig med:

 • Provisoriska pass
 • Blanketter för förnyelse av körkort
 • Utlämning av ordinarie pass, nationellt ID-kort och körkort utfärdat av myndighet i Sverige, ambassaden i London eller annan svensk ambassad
 • Konsulära ärenden
 • Kontaktperson för frihetsberövade
 • Levnadsintyg för svenska medborgare
 • Dödsattest för svenska medborgare som avlidit i Irland

Konsulatet i Dublin har inget bemyndigande att utföra:

 • Schengenviseringar
  Sökande hänvisas till Danmarks ambassad i Dublin
 • Uppehållstillstånd och arbetsvisum
  Sökande hänvisas till Sveriges ambassad i London eller annan svensk ambassad
 • Ansökan om medborgarskap
 • Ansökan om ordinarie pass och nationellt ID-kort
  Sökande rekommenderas ansöka om pass vid nästa Sverigebesök. De som inte regelbundet besöker Sverige hänvisas till Sveriges ambassad i London eller annan svensk ambassad.

Källa: swedenabroad.com

Polisen.se
Lista över svenska utlandsmyndigheter
Lista över svenska ambassader som förrättar vigslar

Medborgarskap

Uppgift om ditt medborgarskap får registreras i folkbokföringsregistret. Registreringen utgör en väsentlig del av informationen om din identitet.
Medborgarskapet har även betydelse vid registrering av bosättnings- och familjerättsliga förhållanden, som exempelvis inflyttning från utlandet, äktenskap, vårdnad, adoption, faderskap och namn.

Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap för att du flyttar utomlands och avregistreras från folkbokföringen som utvandrad.

Barn

När ett nyfött barn registreras i folkbokföringen gör Skatteverket en bedömning av barnets medborgarskap. Barnet förvärvar svenskt medborgarskap i följande fall:

 • Modern är svensk medborgare.
 • Fadern är svensk medborgare och barnet föds i Sverige. Det svenska medborgarskapet registreras i detta fall när faderskapsbekräftelse kommit in till Skatteverket.
 • Fadern är svensk medborgare och gift med barnets mor.
 • Fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och barnet föds i Sverige.
 • Fader är avliden men var vid sin död svensk medborgare och gift med barnets mor.

Barn under 12 år som adopteras av svenska medborgare förvärvar svenskt medborgarskap vid adoptionen.

Få barn utomlands

Om du är svensk medborgare blir dina barn i de flesta fall det också, även om du får dem utomlands. Anmäl på närmaste svenska ambassad eller konsulat att du fått barn. Där kan du också anmäla barnets namn och ansöka om pass för barnet. Ta med barnets födelsebevis och gärna en handling som styrker ditt civilstånd, om ni som föräldrar har gift er utomlands.

För mer information: Skatteverket.se