Network Menu

Viktig information

Om pass, personbevis, medborgarskap med mera

Svenska konsulatet i Dublin
Flytta utomlands
Anmäl din utlandsvistelse
Förnya svenskt pass
Personbevis att använda utomlands
Medborgarskap
Vigsel i utlandet
Svenska barn födda utomlands

Svenska konsulatet i Dublin

Honorärkonsul är Paul Keane, Henriette är hans assistent.

Kontakt
Consulate General of Sweden
12 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Tel: +353 (0)1-265 08 88 / Fax: +353 (0)1-678 91 92

Epost: dublin.swecons(Byt ut den här parantesen till @)reddycharlton.ie

Telefontid: 09:00 – 11:00

Besökstid: Vardagar 11:00-13:00. Stängt under julhelgen, från den 23 december till första arbetsdagen efter nyårsdagen, samt långfredag och irländska bank holidays.

Konsulatet kan hjälpa dig med:

 • Ansökan om samordningsnummer (OBS! Endast om ansökan om pass ska göras).
 • Ansökan om äktenskapscertfikat
 • Provisoriska pass (för ansökan om ordinarie pass hänvisas till polismyndighet i Sverige, svenska ambassaden i London eller annan svensk ambassad)
 • Blanketter för förnyelse av körkort
 • Utlämning av pass, nationellt ID-kort och körkort utfärdat av annan myndighet
 • Konsulära ärenden
 • Kontaktperson för frihetsberövade
 • Levnadsintyg för svenska medborgare
 • Dödsattest för svenska medborgare som avlidit i Irland

Konsulatet i Dublin har inget bemyndigande att utföra:

 • Schengenviseringar. Sökande hänvisas till Danmarks ambassad i Dublin
 • Uppehållstillstånd och arbetsvisum. Sökande hänvisas till Sveriges ambassad i London eller annan svensk ambassad
 • Ansökan om medborgarskap. Sökande bör kontakta Migrationsverket direkt.
 • Ansökan om ordinarie pass och nationellt ID-kort. Sökande rekommenderas ansöka om pass vid nästa Sverigebesök. De som inte regelbundet besöker Sverige hänvisas till Sveriges ambassad i London eller annan svensk ambassad.

Det går dock att få nytt pass/ID kort/körkort skickat till Irland för hämtning på konsulatet. Be att få skickat till svenska ambassaden Dublin. Hämtningsavgift tas ut och pass/ID kort/körkort måste hämtas personligen på konsulatet.

Källor:
Sweden Abroad
Polisen
Migrationsverket

Flytta utomlands

Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla det till Skatteverket. Samma sak gäller om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer. Om du flyttar till ett annat nordiskt land ska du anmäla inflyttning i det andra nordiska landet.

Gör anmälan

Fyll i blanketten som du når via länken nedan och skicka in till Skatteverket
Anmälan – Flyttning till utlandet (SKV 7665)

När registreras du som utflyttad från Sverige?

Om du flyttar till ett land utanför Norden registrerar Skatteverket dig som utflyttad från Sverige från och med dagen du flyttar, förutsatt att du gör anmälan senast den dagen. Om du anmäler flytten senare registreras du som utflyttad den dag Skatteverket får din anmälan.

Ditt svenska medborgarskap påverkas inte av att du flyttar utomlands och registreras som utflyttad från Sverige. Du behåller även ditt svenska personnummer.

Du kan behöva deklarera i Sverige

Du kan behöva lämna inkomstdeklaration i Sverige även fast du inte längre bor eller vistas i landet. Det finns flera omständigheter som avgör om du ska betala skatt eller inte i Sverige efter att du har flyttat. Läs mer på skatteverket: Har du flyttat från Sverige?

Anmäl din utlandsvistelse – ”svensklistan”

Vill du kunna bli kontaktad under din utlandsvistelse kan du gå in på nedan länk och fylla i alla fält. Uppgifterna kan vid behov användas av UD/ambassaden för att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det land du befinner dig i. De sparas under den tidsperiod du själv anger, dock max ett år. Du kan avanmäla dig själv när du vill. Planerar du en längre vistelse än ett år, krävs en årlig förnyelse.

Sweden abroad – svensklistan

Förnya svenskt pass

Förnyelse av pass för vuxna på Irland
Ansökan om ordinarie pass (eller nationellt ID-kort) kan göras vid polismyndigheter i Sverige och vid de flesta svenska ambassader utomlands. Information finns på Polisens webbsida och Sweden Abroad. Den passmyndighet som ligger närmast Irland är Sveriges ambassad i London.

Polismyndigheten i Skåne har bekräftat att intyg på svenskt medborgarskap endast krävs från de svenskar som är utskrivna från Sverige innan den 1 juli 2001! (Innan det blev tillåtet med dubbelt medborgarskap.) Vi bad om att få detta bekräftat eftersom olika län verkar ge olika besked!

För dig som är utskriven innan 1 juli 2001: Kontakta INIS (Irish Naturalisation and Immigration Services) i god tid innan du reser till Sverige för blankett där du kan söka intyg på att du inte är irländsk medborgare. Adress: INIS, Att. Mr. Paul Greene, Citizenship Section, Department of Justice Equality and Law Reform, Dundrum Road, Tipperary Town, Co. Tipperary.

Du kommer att behöva en engelsk version av ditt långa så kallade familjebevis, kopia av ditt pass, kopia av vigselbevis om gift samt ifyll nedan blankett (se nedan). Tänk på att det kan ta upp till ett par veckor innan du får intyget. Anledningen till att denna process är lite omständig är för att myndigheterna här upplever det som ovanligt att söka intyg att man inte är irländsk medborgare….)

Hämta upp pass
Ange var du önskar att hämta upp ditt pass i samband med ansökan. Du kan hämta upp ditt nya pass på konsulatet i Dublin, ambassaden i London eller på en annan utlandsmyndighet mot en expeditionsavgift som betalas till konsulatet/ambassaden. Du måste då säga till att du vill ha det nya passet skickat till svenska ambassaden Dublin. Konsulater informerar dig sedan när det nya passet/ID kortet är klart att hämtas.

Personbevis att använda utomlands

Om du behöver ett personbevis som du ska använda utomlands, t ex för att få visum, måste det vara stämplat och underskrivet av en handläggare på Skatteverket. Ett sådant går att beställa via Skatteverkets hemsida och skickas alltid till din folkbokföringsadress, även utomlands.

I vissa fall kanske du även behöver en apostill på ditt personbevis. Detta kan endast göras av en notarius publicus i Sverige. Du hittar vilka som är notarius publicus i ditt län på länsstyrelsernas webbplats under fliken ”Människa och samhälle”
Länsstyrelsernas webbplats

Mer information om vanliga önskemål från utländska myndigheter om personbevis, födelsebevis, äktenskapsbevis med mera hittar du på Skatteverkets hemsida.

Källa: Skatteverket

Medborgarskap

I folkbokföringsregistret registreras bland annat uppgifter om ditt medborgarskap. Medborgarskapet har även betydelse vid registrering av bosättnings- och familjerättsliga förhållanden, som exempelvis när du flyttar till Sverige från ett annat land, äktenskap, vårdnad, adoption, faderskap och namn.

När du flyttar utomlands avregistreras du från folkbokföringen men du förlorar inte ditt svenska medborgarskap och du behåller även ditt svenska personnummer.

Medborgarskap barn

Skatteverket gör en bedömning av ett nyfött barns medborgarskap när barnet registreras i folkbokföringen. Ett barn förvärvar svenskt medborgarskap vid födseln om:

 • Minst en av föräldrarna till barnet är svensk medborgare, eller
 • En avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död.

Barn födda mellan den 1 juli 2001 och den 31 mars 2015 får svenskt medborgarskap vid födseln om:

 • Mamman var svensk medborgare.
 • Pappan var svensk medborgare och gift med barnets mor.
 • Pappan var svensk medborgare och barnet föddes i Sverige. Det svenska medborgarskapet registreras i detta fall när faderskapsbekräftelse kommit in till Skatteverket.
 • Pappan var avliden men var vid sin död svensk medborgare och gift med barnets mor.
 • Pappan var avliden men vid sin död var svensk medborgare, inte var gift med barnets mor och barnet föddes i Sverige.

Barn under 12 år som adopteras av en eller flera svenska medborgare blir svenska medborgare vid adoptionen. Det gäller utländska adoptionsbeslut som är giltiga i Sverige.

Dubbelt medborgarskap

Sverige tillåter dubbelt medborgarskap sedan 2001. Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Om du blir svensk medborgare kan du behålla ditt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter det. En svensk medborgare som blir medborgare i ett annat land kan få behålla sitt svenska medborgarskap. Vissa länders lagstiftning tillåter inte dubbelt medborgarskap. Sverige tillåter dubblet medborgarskap med Irland.

Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap. Nedan hittar du exempel på situationer där problem kan uppstå och där Sverige har svårt att hjälpa till:

Resor Om du reser med två pass kan gränspolis och tullmyndigheterna genomföra extra kontroller. Du kanske saknar in- eller utresestämpel i ett av passen. Anledningen till att du reser med två pass kan också ifrågasättas. I en del länder kan det ena passet komma att konfiskeras och du kan riskera böter. Det kan till och med hända att du hindras från att lämna landet.

Utbildning Om du fått fri gymnasie- eller universitetsutbildning i ditt andra hemland, kan du tvingas betala tillbaka den statens kostnader för utbildningen om du utvandrat och blivit medborgare i ett annat land.

Arv Vissa länder tillåter inte att arv överförs till medborgare som också har ett annat medborgarskap.

Vigsel i utlandet

I utlandet kan du gifta dig inför antingen en svensk eller en utländsk myndighet. Efter vigseln i utlandet ska du visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Skicka in en vidimerad kopia på vigselhandlingen och om du har gift dig med en aldrig folkbokförd person är det bra om du även visar upp en kopia av din makas eller makes pass för Skatteverket.

Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen.

Inför utländsk myndighet

Kontakta först den utländska myndigheten för att ta reda på vilka dokument som kan behövas för vigsel i det landet och om dokumenten behöver stämpel av handläggare från Skatteverket eller om du behöver en apostill.

Vissa ambassader har bemyndigande att förrätta vigsel. För mer information se:
UD:s information om vigsel på ambassader och konsulat

Äktenskapscertifikat

En utländsk myndighet kan till exempel kräva att du lämnar ett äktenskapscertifikat inför vigseln. Ett äktenskapscertifikat är en individuell handling som visar att du har rätt att gifta dig. Det betyder att om ni är två svenska medborgare som ska gifta er inför en utländsk myndighet behöver ni varsitt certifikat.

Är du svensk medborgare bosatt i utlandet ska du kontakta konsulatet i Dublin.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige ansöker du istället om äktenskapscertifikat hos Skatteverket genom att fylla i blankett ”Äktenskapscertifikat, ansökan och försäkran” (SKV 7881).

Svenska barn födda utomlands

Om ett barn är fött efter 1 april 2015 är han eller hon automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är svenska medborgare oavsett var barnet föds.

Om ett barn är fött före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 är det föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap deras barn får. Ett barn till en svensk mor blir alltid svensk medborgare. Det spelar ingen roll om barnet föds i Sverige eller utomlands.

Om ditt barn har blivit svensk medborgare automatiskt vid födseln behöver du tänka på vissa saker. För att endast registrera barnet i Sverige ska du kontakta Skatteverket och göra en anmälan om namn. Bifoga vidimerade kopior av följande dokument samt blanketten ”Namnanmälan” som finns på Skatteverkets hemsida (Förnamn och efternamn – ansökan):

 • Pass, för att styrka namnuppgifter på föräldrarna
 • Födelseattest där föräldrar framgår, för att visa födelseuppgifter för barnet
 • Förlossningsintyg eller graviditetsintyg (Discharge Summary), för att visa vem som har fött barnet. Detta får du genom din GP, barnmorska eller sjukhuset).
 • Vigselintyg eller annat intyg som visar föräldrarnas civilstånd
 • Faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom.

Vidimera betyder att någon har intygat att kopian stämmer överens med handlingen i original. Personen ska skriva under kopian, skriva ett namnförtydligande och ange sitt telefonnummer, inklusive landsnummer.

Beställning av samordningsnummer – får endast göras inför ansökan av pass.

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste söka samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller ID-kort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt. Detta kan du göra på konsulatet i Dublin.

OBS! Alla dokument ska vara i original. Minst en av föräldrarna måste personligen inställa sig på konsulatet tillsammans med barnet.

Observera att beställning av samordningsnummer endast ska göras om du ämnar söka pass inom sex månader. Konsulatet kan endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

OBS! Handläggningstiden är normalt ca 6-8 veckor. Du får ett beslut från Skatteverket samt konsulatet. Om en passansökan inte fullföljs inom 6 månader kan samordningsnumret komma att återkallas. Har barnet eller personen ej något annat pass kan ansökan om ett provisoriskt pass göras på konsulatet för att kunna resa till Sverige eller närmaste ambassad.

Har du frågor går det alltid bra att kontakta Svenska konsulatet i Dublin, kontaktuppgifter hittar du högst upp på sidan.