Network Menu

Viktig information

Om pass, personbevis, medborgarskap med mera

Svenska konsulatet i Dublin
Flytta utomlands – folkbokföring
Anmäl dig till svensklistan
Pass
Körkort
Medborgarskap
Personbevis
Att rösta
Vigsel
Resa med husdjur

Svenska konsulatet i Dublin

Honorärkonsul: Paul Keane
Assistent: Henriette Elfwendahl

Adress
Consulate General of Sweden
12 Fitzwilliam Place
Dublin 2

Besökstid
Vardagar 11:00-13:00. Stängt under julhelgen, från den 23 december till första arbetsdagen efter nyårsdagen, samt långfredag och irländska bank holidays.

Tel +353 (0)1-265 08 88, telefontid 09:00 – 11:00

Fax +353 (0)1-678 91 92

E-post dublin.swecons(Byt ut den här parantesen till @)reddycharlton.ie


Konsulatet kan hjälpa dig med

 • Ansökan om samordningsnummer (endast om ansökan om pass ska göras).
 • Ansökan om äktenskapscertfikat
 • Provisoriska pass (för ansökan om ordinarie pass hänvisas till polismyndighet i Sverige, svenska ambassaden i London eller annan svensk ambassad)
 • Blanketter för förnyelse av körkort
 • Utlämning av pass, nationellt ID-kort och körkort utfärdat av annan myndighet
 • Konsulära ärenden
 • Kontaktperson för frihetsberövade
 • Levnadsintyg för svenska medborgare
 • Dödsattest för svenska medborgare som avlidit i Irland

 

Konsulatet har inget bemyndigande att utföra

 • Schengenviseringar. Sökande hänvisas till Danmarks ambassad i Dublin
 • Uppehållstillstånd och arbetsvisum. Sökande hänvisas till Sveriges ambassad i London eller annan svensk ambassad
 • Ansökan om medborgarskap. Sökande bör kontakta Migrationsverket direkt.
 • Ansökan om ordinarie pass och nationellt ID-kort. Sökande rekommenderas ansöka om pass vid nästa Sverigebesök. De som inte regelbundet besöker Sverige hänvisas till Sveriges ambassad i London eller annan svensk ambassad.


Flytta utomlands – folkbokföring

Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla det till Skatteverket. Det gäller även om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer. Du registreras då som utflyttad från Sverige i folkbokföringen. Ditt svenska medborgarskap påverkas inte av att du flyttar utomlands och du behåller ditt svenska personnummer.

På Skatteverkets hemsida hittar du mer information om att flytta och bo utomlands, t ex


Anmäl dig till Svensklistan

Vill du kunna bli kontaktad under din utlandsvistelse kan du gå in på länken nedan och anmäla dig till Svensklistan. Uppgifterna kan vid behov användas av UD/ambassaden för att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle uppstå.

Uppgifterna sparas max ett år, dvs om du stannar längre än ett år behöver du själv förnya din anmälan varje år. Du kan avanmäla dig själv när du vill.

Anmälan till Svensklistan

UD har även appen Resklar med aktuell reseinformation för olika länder.  

Pass

Förnya svenskt pass

Ansökan om pass eller nationellt ID-kort kan göras vid polismyndigheter i Sverige och vid de flesta svenska ambassader utomlands. Den passmyndighet som ligger närmast Irland är Sveriges ambassad i London. Konsulatet i Dublin utfärdar inte pass.

Som boende utomlands behöver du styrka ditt svenska medborgarskap när du vill förnya ditt pass. På “För dig som bor utomlands” finns mer information och länkar till blanketter att fylla i. Är du utskriven från Sverige före 2001 kan särskilda regler gälla. 

Om du förnyar ditt pass i Sverige görs det hos någon av polisens passexpeditioner.

Länkar till tidsbokning i olika län
Vanliga frågor och svar om pass för utlandsboende
Allmän information om pass och nationellt ID-kort
– På Facebooksidan “Polisen Pass och nationellt ID-kort” kan du ställa frågor direkt till polisens passmyndighet.

 

Beställa samordningsnummer

Nyfödda barn och personer som aldrig har haft ett svenskt pass, ID-kort eller har varit folkbokförda i Sverige måste ansöka om ett samordningsnummer innan de kan ansöka om pass eller nationellt ID-kort. Det kan göras på konsulatet i Dublin. Ansökan om samordningsnummer ska endast göras om man har tänkt att ansöka om pass inom sex månader.

Mer information och vilka dokument som behövs hittar du på Sweden Abroad

Beställning av samordningsnummer i Irland
Skatteverkets sida om personnummer och samordningsnummer

 

Hämta ut pass

Förnyar du ditt pass i Sverige kan du mot en avgift få det skickat till Irland och hämta ut det på konsulatet i Dublin. Vid ansökan ber du att få passet skickat till konsulatet i Dublin (eller annan utlandsmyndighet, t e x ambassaden i London). Konsulatet informerar dig när det nya passet är klart och du måste personligen hämta ut det på konsulatet och samtidigt betala avgiften.

Svenskt körkort på Irland

Sedan 2013 ser körkorten inom hela EES likadana ut och har samma innehåll. Det går alltså bra att köra med ditt svenska körkort på Irland så länge det är giltigt.
För att kunna förnya ett svenskt körkort måste du vara folkbokförd i Sverige. Är du permanent bosatt på Irland ska du istället byta ut ditt körkort mot ett irländskt när det behöver förnyas.

Ansökan om irländskt körkort görs hos NDLS (National Driver Licence Serivce). På deras hemsida kan du boka tid och där finns även en lista över vilka dokument som behövs vid ansökan.
.
NDLS (National Driver Licence Service)

.
Transportstyrelsen 


Medborgarskap

I den svenska folkbokföringen finns information om vilket medborgarskap du har. Medborgarskap har betydelse t ex vid äktenskap, vårdnad, adoption, faderskap och namn.

När du flyttar utomlands avregistreras du från folkbokföringen men du förlorar inte ditt svenska medborgarskap och du behåller även ditt svenska personnummer.

 

Dubbelt medborgarskap

Sverige tillåter dubbelt medborgarskap med Irland sedan 2001. Dubbelt medborgarskap innebär att man är medborgare i mer än ett land.
Det finnas både för- och nackdelar med dubbelt medborgarskap, läs mer på Migrationsverkets och Regeringskansliets sidor om medborgarskap.

Dubbelt medborgarskap (Regeringskansliet)
Migrationsverket

 

Medborgarskap för svenska barn födda utomlands

Ett barn som är fött utomlands efter 1 april 2015 blir automatiskt svensk medborgare om en av föräldrarna är svensk medborgare. För barn födda utomlands före 1 april 2015 beror medborgarskapet bland annat på föräldrarnas medborgarskap och om de är gifta.

­

Läs mer på Migrationsverkets webbplats:
.
Om ditt barn är fött utomlands men har blivit svensk medborgare vid födseln kan du:
.
 • Registrera barnet i Sverige och anmäla namn om du är eller har varit folkbokförd i Sverige. Blankett för ansökan om för- och efternamn finns på Skatteverkets hemsida
 • Om du vill ansöka om svenskt pass för barnet behöver du först ansöka om samordningsnummer. Det görs via konsulatet, läs mer på Beställning av samordningsnummer i Irland om vilka dokument du behöver och hur det går till

Behålla svenskt medborgarskap efter 22 års ålder

Barn som är födda och bosatta utomlands kan förlora sitt svenska medborgarskap när de fyller 22 år om de aldrig har bott i Sverige. För att undvika det kan man ansöka om att behålla sitt medborgarskap. Det måste göras efter 18 års ålder men innan 22.
.
Blankett och mer information finns på Migrationsverkets webbplats


Personbevis

Om du behöver ett personbevis att använda utomlands ska du vända dig till Skatteverket. På deras webbplats kan du läsa mer om och beställa olika typer av personbevis.
.
Här hittar du även information om vanliga önskemål från utländska myndigheter, vad som är den svenska motsvarigheten till “birth certificate” och hur du gör om du behöver ett personbevis med apostillestämpel.
.
Beställer du personbevis skickas det alltid till din folkbokföringsadress, även i utlandet

Att rösta

Utlandssvenskar, dvs svenska medborgare som har utvandrat men någon gång har varit folkbokförda i Sverige, har rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet.

Viktigt att tänka på är att du måste anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att stå kvar i den. Anmälan till röstlängden görs till Skatteverket.

Ladda ner blanketten Ny adress/röstlängd för utvandrad

På val.se kan du läsa mer om

Röstlängd och rösträtt för utlandssvenskar
Att rösta från utlandet

Vigsel

Ska du gifta dig i utlandet kan du göra det inför antingen en svensk eller en utländsk myndighet. På Irland finns ingen svensk myndighet som utför vigslar, det går inte att gifta sig vid konsulatet i Dublin. Gifter du dig inför irländska myndigheter ska du efter vigseln visa ett intyg (vigselbevis) för Skatteverket om att vigseln har ägt rum för att få den registrerad i folkbokföringen.
.
För att gifta sig på Irland behöver man boka tid för ett ”marriage notification appointment” vid ett “Civil Registration Services Office” minst tre månader innan planerad vigsel.
.
All information om vilka dokument som behövs och hur du bokar en tid finns på webbplatsen gov.ie: Get married in Ireland


Resa med husdjur

Ska du resa med din hund eller katt mellan Sverige och Irland behöver ditt djur bland annat ha ett pass och det måste vara id-märkt. I Sverige är det Jordbruksverket som ansvarar för lagar och regler kring in- och utförsel av djur och på Irland är det DAF, Department of Agriculture, Food and the Marine.
.
Jordbruksverkets information och checklista för resor med hundar och katter inom EU
Här kan du även hitta information om in- och utförsel av andra djur än hund och katt.
.
Information från DAF, pet travel